Challenges

Kesintisiz Yedekleme

Canlı sistemlerin performansını etkilemeden tesis içinde ve dışında SIFIR veri kaybı ile kesintisiz yedekleme sağladık.

Zorluk: Geleneksel yedekleme çözümleri periyodik çalışır, örneğin her 24 saatte bir yedek almak için ayarlanabilir. Ancak işletmeler, veri tabanı gibi dinamik verilerini artan risklere karşı daha sık aralıklar ile korumak istemekteler. Bu ihtiyacı geleneksel yedekleme yöntemleri yani snapshot teknolojisi kullanan çözümler ile gerçekleştirmek bazı zorlukları da beraberinde getirecektir, örneğin canlı sistemlerin performansı kullanılan altyapıya bağlı olarak olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden işletmeler bu zorluğu aşmak için periyodik yedekleme çözümleri ile birlikte kesintisiz koruma sağlayabilen (continuous replication) çözümler için arayışa girebilirler. İşletmeler 2 farklı çözüm kullanılması durumunda bu sefer farklı zorluklar ile karşılaşabilirler, örneğin 2 farklı çözümün yönetim zorluğu, maliyeti ve verimsizliği gibi.

Çözüm: RNG Technology, Zerto teknolojisi ile benzer zorlukları yaşayan işletmeler için tek bir çözüm ve/veya hizmet ile hem kendi tesisleri içinde hem de dış ortamda (işletmelerine ait DR ortamı, RNG Technology, IBM Cloud, Azure, Amazon vb.) verilerini kısa ve uzun dönem Kesintisiz ve Sıfır veri kaybı​ ile korumalarını sağlar. Zerto teknolojisi kaynak sunucu veya uygulamaları aynı anda 3 farklı hedefe kadar kesintisiz olarak çoğaltır, ardından çoğaltılan verilerin uzun dönem korunabilmesi için yedek oluşturur. Sonuç olarak Zerto Teknolojisi ve RNG Technology'nin kullanıma hazır veri hizmetleri ile işletme ön yatırım gerektirmeden verilerinin hem kendi tesisleri içinde hem de acil durumlara karşı RNG Technology'nin Türkiye sınırları içinde bulunan veri merkezlerinde kesintisiz olarak modern tehditlere karşı korunmasını sağladık.

0 RPO hedefi

Günlük 4TB değişimi olan veri tabanı sunucularını 100Mbps WAN hattı üzerinden 0 RPO ile çoğaltmak zor olsa da üstesinden geldik!

Zorluk: Günlük 4TB değişen veriyi 24 saat içinde farklı bir hedefe çoğaltmak istersek​ (Replication) yaklaşık 400Mbps WAN hattının 24 saat tam kapasitede kesintisiz çalışması gerekir, ayrıca bu durum sadece 4TB değişen verinin saatlere eşit şekilde dağıldığını düşünürsek geçerli olur.

Çözüm: RNG Technology mühendisleri, gelişmiş ağ bağlantı teknolojileri ve sunucu/uygulama seviyesinde gerçekleştirdikleri optimizasyonlar ile mesainin en yoğun saatlerinde dahi SIFIR RPO'yu sağlayabildi. SIFIR veri kaybı ile çoğaltma projelerini zincire benzetebiliriz, eğer arada zayıf bir halka varsa kullandığınız en güçlü teknolojileri dahi verimsiz hale dönüştürür. Bu yüzden doğru sonuç için zincirin her bir halkasının maksimum verim için optimize edilmesi önemlidir.

Organize tehditlere karşı koruma

Salt okunur depolama hizmetlerimiz ile işletmenin kısa ve uzun dönem verilerini organize tehditlere karşı korunmasını sağladık.

Zorluk: Günümüzde her modern işletme siber ve organize tehditlere karşı verilerini korumak istemektedir. Bu tür tehditler anında canlı sistemleri devre dışı bırakabilir veya zaman içinde belli oranda hasara yol açabilir. Müşterimizin talebi dış ortama çoğaltılacak verilerin hem kısa hem de uzun dönem korunması yönündeydi.

Çözüm: RNG Technology, tek bir çatı altında işletme için çok daha fazlasını sağladı. Öncelikle Zerto Teknolojisi ile veriler kesintisiz olarak Türkiye sınırları içinde bulunan RNG Technology'nin veri merkezilerine çoğaltılıyor, ardından hedef noktada uzun dönem veri saklama politikası ile salt okunur ve çevrim dışı özelliğine sahip depolama sistemlerinde uzun dönem saklanıyor. Bu sayede işletmenin ihtiyacını tek bir hizmet kapsamında sağlamış olduk. Ek olarak bu hizmet tek bir çatı altından sağlandığı için tüm bileşenler 365 gün 7/24​ maksimum verimlilik ve güvenirlilik​ elde etmek için RNG Technology uzmanları tarafından izleniyor ve yönetiliyor.

%100 işletmeye özel depolama hizmeti

Üst sınıf veri güvenliği ve tutarlı performans için %100 işletmeye özel depolama hizmeti sağlandı (VPSA Teknolojisi)

Zorluk: Söz konusu bulut tabanlı hizmetler olunca verilerin güvenliği ve tutarlı performans ilk akla gelen konular olur. Proje kapsamında işletmenin temel ihtiyacı, verilerin fiziksel olarak izole edilmesi ve işletmeye özel bir depolama alanında saklanmasıydı. Ancak bu seçenek maliyetinden ötürü tercihi zorlaştırıyordu.

Çözüm: RNG Technology, Türkiye sınırları içinde bulunan ve kullanıma hazır tier 3+ veri merkezileri üzerinden işletmeler için gelişmiş depolama çözümlerini hizmet olarak sağlar. Proje kapsamında işletmeye VPSA (Virtual Private Storage Array) teknolojisi ile depolama hizmeti sağlandı. VPSA Teknolojisi çok basit bir prensiple çalışır ve engine ve diskler olmak üzere toplam iki bölümden oluşur. ​. VPSA'ler, Block, File ve Object olmak üzere 3 türde oluşturulabilir. Engine seçildikten sonra ilgili fiziksel diskler (SAS SSD, NVMe, NL-SAS) map edilir ve kullanıma hazır hale gelir. VPSA'ler %100 işletmeye özel olduklarından işletme kurumsal özelliklere sahip bir depolama sistemine sahip olur. Private Key ile verilerini şifreleyebillir, işletmelerine özel SSL sertifikalarını kullanabilir. Son olarak VPSA teknolojisi snapshot, clone, live volume migration, dedupe, compression, HA, multi-zone HA, replication, multi-zone replication gibi gelişmiş özellikler sunar. Sonuç olarak VPSA'ler fiziki olarak %100 izole çalışır, eğer bulut ortamında başka bir VPSA yoğun işlem yapıyorsa bu başka bir VPSA'yi performans olarak etkilemez ve​ en üst sınıf veri güvenliği sağlar.